Informacje o projekcie

TAMT

Zespół tamt uzyskał dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek branży HR narzędzia „TAMT” – Innowacyjnej technologii pozyskiwania i monitoringu talentów.
Wartość dofinansowania: 540 090 PLN
Całkowita wartość projektu: 674 983 PLN
Cel projektu:
polega na wprowadzeniu i rozwijaniu na rynku krajowym i zagranicznym (docelowo kraje europejskie) kompleksowych, zaawansowanych, opartych na technologiach ICT usług rekrutacji i pozyskiwania najbardziej relewantnych talentów w stosunku do oczekiwań pracodawców. Docelowo, planujemy, aby „TAMT” ewoluował w swego rodzaju „tinder dla rekrutacji”, a więc aplikację, w której talenty przeglądają oferty pracodawców, zaś pracodawcy profile talentów i po obustronnym wskazaniu siebie nawzajem, następuje kontakt. Naszą ideą jest dostarczanie klientom syntetycznych usług, bez konieczności angażowania ich własnych zasobów i korzystania z outsourcingu na etapie rekrutacji do pracy.
Planowane efekty:
utworzenie innowacyjnego w skali kraju narzędzia „TAMT” do rekrutacji i pozyskiwania talentów na rynku pracy. Rekrutacja odbywa się z poziomu dostępu do zintegrowanej bazy danych potencjalnie najlepszych studentów, zweryfikowanych przez uczelnie wyższe, na których studiują i narzędzia psychometryczne.


Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font